ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας. Η προστασία της ιδιωτικότητας σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σε αυτήν την πολιτική απορρήτου εξηγούμε πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται και προστατεύονται οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όταν υποβάλλετε ένα αίτημα ή συμπληρώνετε ένα φόρμα στην ιστοσελίδα μας. Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, το email και το τηλέφωνο σας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε και για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας αποθηκεύονται σε ένα κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στην Κύπρο. Αναλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν προβαίνουμε σε πώληση, μίσθωση ή διαμοιρασμό των προσωπικών σας πληροφοριών με τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός αν υπάρχει υποχρέωση από το νόμο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τις προσωπικές σας πληροφορίες που κατέχουμε και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Μπορεί να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Οι ενημερώσεις αυτές θα αναρτώνται στην παρούσα σελίδα.